در حال نمایش 7 نتیجه

مشاهده دوربین های هاسلبلاد، خرید و مقایسه مشخصات فنی دوربین های قطع متوسط هاسلبلاد.
به طور کلی به دوربین ها یی که اندازه سنسور آنها از 24 در 36 میلیمتر و یا به عبارت دیگر قطع 135 بزرگ تر هستند دوربین های قطع متوسط یا مدیوم فرمت گفته می شود.
قطع متوسط به این مفهوم که سنسور سی موسی بزرگتر از قطع 135 دارد.

دوربین های سری X (بدون آینه)

دوربین هاسلبلاد X1D II 50C

دوربین های سری X (بدون آینه)

دوربین هاسلبلاد X1D-50C

دوربین های سری X (بدون آینه)

دوربین هاسلبلاد X2D 100